iMovie en 21 century skills

Of die naam (21 century skills) nu zo gelukkig gekozen is? Ik denk het niet, maar ik denk wel dat het vaardigheden zijn waar je veel aan hebt. Het zijn ook vaardigheden die nog niet ieder op zijn netvlies heeft staan. Kennisnet en SLO publiceerden onlangs een nieuw model 21st century skills.

schermafbeelding-2016-02-01-om-12-25-25Het grote verschil met het oude model is dat ict-geletterdheid nu is uitgesplitst in basisvaardigheden ict, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking.

Op de site van SLO staat prachtig uitgewerkt wat met iedere vaardigheid wordt bedoeld.

Het is echt de moeite waard om dit eens rustig op je in te laten werken. Als je dat leest, kun je haast niet anders, dan denken dat iedere leerling deze vaardigheden moet bezitten.

Met iMovie heb je een fantastische tool in handen om hiermee aan de slag te gaan. Laten we eens kijken welke vaardigheden je allemaal kunt oefenen wanneer je met iMovie samen een taart gaat bakken? En laat mijn dochter dat nu net gedaan hebben.

Laten we eerst eens naar het resultaat kijken. Daarna kunnen we per vaardigheid gaan kijken of iMovie daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd in het oefenen van de vaardigheden. Ik heb er zelf vrij weinig aan gedaan. Ik heb de meiden laten zien hoe je filmt (het horizontaal en stil houden van de telefoon) en ik heb ze de basis van van het monteren in iMovie laten zien. Dat is echt een eitje en dat kan iedereen.

Goed, laten we bovenaan de ‘cirkel’ beginnen bij creatief denken.
Het idee van het maken van een vlog kwam niet van mij. De meisjes wilden heel graag zelf iets gaan creëren en dat in film laten zien. Waar worden ze nu creatief met iMovie? De software en de opdracht die ze zichzelf gaven, leende zich uitstekend om eigenheid aan deze creatie te geven. Je ziet dat in de beelden die ze maakten, in de teksten die ze toevoegden, in de keuze voor de muziek, in de overgangen, in de titel die de film heeft en het samenvoegen tot een geheel. Dat is nog los van de creativiteit die ze in het werk zelf (de taart) hebben gelegd. Check, creatief denken komt aan bod.

Vaardigheid twee is het oplossen van problemen. Ze hadden vooral moeite om alles goed in beeld te krijgen merkte ik. Daar zijn ze vooraf en tijdens het werk best even mee aan het stoeien geweest. Het positioneren van de camera en het bedienen tijdens het werk is geen gemakkelijke opgave. Ze hebben mij daarom ook een paar keer gevraagd stukjes te filmen. Ook tijdens de montage stonden ze voor een aantal lastige problemen. Ze kwamen erachter dat ze veel te veel beeldmateriaal geschoten hadden. Hoe haal je daar de meest relevante stukjes uit? Daarnaast kwamen ze natuurlijk ook met het bakken van de taart voor een aantal problemen te staan, maar die heb je kunnen zien. Check!

Computational thinking, het denken in stappen en daarmee in voorwaardelijkheden voor volgorde van de benodigde gegevens is iets wat je absoluut terugziet. Ze hebben goed na moeten denken voor ze konden beginnen. Ze moesten vooraf het hele proces in hun hoofd al doorlopen om geen fouten te maken. Ze hebben ieder stapje vastgelegd en later in dezelfde volgorde in de software opgenomen. Ze hadden het wel wat gemakkelijker doordat het ‘kookboek’ (de iPad) al een bepaalde volgorde voorschreef, maar voorwaardelijk hadden ze los hiervan ook nog het één en ander te plannen. Deze verzameling activiteiten die in een bepaalde volgorde moest worden uitgevoerd, is denken als een computer. Ze hebben voor zichzelf een programma geschreven en dit uitgevoegd. De montage is het bewijs dat ze het juiste programma hebben geschreven.

Vooraf, wisten ze echt nog niet alles. Ze hebben informatie nodig gehad en deze gevonden. Daarmee is ook de vaardigheid, informatievaardigheden, aan bod gekomen. Nog los van de site die ze vonden waarop het recept te lezen was, moesten ze ook aan informatie komen over hoe ze een filmpje moesten maken. Voor het technische deel hebben ze mij geraadpleegd, maar voor de presentatie zijn ze gaan kijken hoe anderen dat op YouTube doen. Ze zijn zich bijvoorbeeld echt bewust van de kijker. Daar praten ze ook tegen. Dat hebben ze goed afgekeken.

ICT basisvaardigheden zijn volgens mij nogal obvious. Ze maken van verschillende apparaten gebruik die ze goed weten te bedienen. Ook internet weten ze te vinden en ze kunnen werken met de app iMovie. Daarnaast wisten ze het filmpje te uploaden (weliswaar op mijn kanaal, maar dat kon niet anders, ze mogen nog geen Google account). Met het uploaden heb ik wel geholpen, maar dat weten ze nu wel en kunnen ze de volgende keer zelf.

Met mediawijsheid heeft het maken van een filmpje natuurlijk alles te maken. Door zelf content te creëren geven ze blijk met mediawijsheid bezig te zijn. Leg het model ernaast en vink er meer aan.

mediawijsheidcompetentiemodel

Communiceren, de volgende vaardigheid komt ook volop aan bod. Door te spreken in een camera en je te richten tot een kijker, ben je met communicatie heel bewust bezig. Ze benoemen alles duidelijk en laten zien wat ze bedoelen. In de montage, kiezen ze er bewust voor om bepaalde begrippen eruit te lichten en het nog explicieter te maken. Daarnaast communiceren ze veel met elkaar.

Ook samenwerken is aan bod gekomen. Voortdurend zie je ze afstemmen, wie doet wat. Dat was tijdens de opnames zo, maar ook tijdens het monteren. Samenwerken om samen het beste resultaat neer te zetten. Dat hebben ze uitstekend gedaan, elkaars krachten benut. Als jij nu filmt, presenteer ik. Of in de montage, ‘ zullen we hier de knip zetten?’. Zo zijn er heel veel momenten geweest waarin ze tot goede samenwerking werden gedwongen en dit ook met verve deden. Het is natuurlijk een voordeel dat je dan met je vriendin samenwerkt!

Sociale en culturele vaardigheden is slechts beperkt zichtbaar. Bij deze vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Weliswaar leren en werken ze hier met en van elkaar, maar verschillen ze vrij weinig van elkaar. Soms moeten ze een concessie doen, maar eigenlijk niet omdat ze nu op basis van cultuur, etniciteit of sociale achtergrond verschillen.

Zelfregulering komt wel sterk aan bod. Bij deze vaardigheid gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag. Ze hadden zichzelf een doel gesteld en hebben zich daar vol overgave op gestort. Ze wisten dat dit haalbaar was, ook al kostte het veel tijd en energie. Doelgericht handelen, verantwoording nemen, reflecteren op het eigen handelen zie je in zowel het werken met de app als ook in de keuken terug. Het feit dat het filmpje af is, geeft aan dat ze zichzelf gereguleerd hebben.

De laatste vaardigheid, kritisch denken, komt ook sterk terug. Ik herken het bij mezelf (als ik een film monteer) en zag het de meiden ook doen, tijdens de montage. ‘ Nee, dit is niet leuk, dit moet eruit.’ ‘ Hier moet een muziekje onder.’ ‘Schrijf hier, suiker doen.’

Samenvattend denk ik dat aangetoond is dat er aan alle vaardigheden wordt gewerkt wanneer kinderen met iMovie aan de slag gaan. Ik denk dat dit onafhankelijk is van de opdracht die ze voor zichzelf formuleren (want dat is wel het mooiste).

iMovie inzetten in je lessen is wel andere koek. Dat heb ik zelf meerdere malen ervaren. Er is tijd voor nodig en het kan alleen in kleine groepjes. Er zijn echt oplossingen te bedenken en kinderen vinden het ontzettend leuk, maar je moet er als leerkracht goed over nadenken. Niet alle leerlingen zijn ook al zover dat ze het zelfregulerend kunnen. Maak een inschatting en probeer het uit! Je kunt eenvoudig beginnen met een trailer. Die wijst zichzelf en geeft een super resultaat.

Post navigation